Een zorgverzekering die bij je past, dankzij Donorpolis.nl!

Home » Dekkingen » Verhaalservice

Verhaalservice bij letsel

Als je de Donorpolis hebt afgesloten, heb je recht op bijstand door 112schade verhaalservice. Maak je zorgkosten, door toedoen van een ander, die niet of gedeeltelijk gedekt zijn door de zorgverzekering zijn deze te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Denk hierbij aan het eigen risico of niet gedekte fysiotherapie behandelingen.

Naast zorgkosten, ook overige kosten

Wanneer je zorgkosten maakt door een ongeval heb je vaak nog veel meer kosten. Denk aan inhuren van huishoudelijke hulp, reiskosten van en naar het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook smartengeld vallen onder deze service. Ook voor het verhalen van deze kosten kun je een beroep doen op de verhaalservice van Donorpolis.nl.


Snel vergelijken!

Contact

Donorpolis is onderdeel van Heilbron | dienstverlening